PrihlásiťPestovateľský substrát Klasmann TS1 balenie 210 litrov

Modifikátor ceny variantu
Cena s DPH35,00 €
Iba osobný odber Dlhé diely I/17A, 84105 Bratislava. Nezasielame!

Kód tovaru: Kts1

Pestovateľský substrát Klasmann KTS 1 210 litrov

Pestovateľský substrát KTS 1 je vyrobený zo svetlej rašeliny a vodorozpustného hnojiva obsahujúceho základné rastlinné živiny a stopové prvky, zvlášť molybdén.

Rozsah a sposob použitia:
Pestovateľský substrát KTS 1 je určený pre rastliny citlivejšie k zasoleniu substrátu. Vysoká vzdušná kapacita zabezpečuje optimálny pomer vody a vzduchu pre korene rastlín. Vďaka svojej jemnej štruktúre a nižšiemu obsahu hnojiva je tento substrát vhodný pre výsevy a ďalšie fáze pestovania rastlín citlivých k zasoleniu substrátu.

Chemické a fyzikálne vlastnosti:
Vlastnosť:       Hodnota:
obsah vlhkosti v % max.     75,00
hodnota pH     5,5 až 6,5
hodnota EC v µS     400
obsah spáliteľných látok vo vysuš. vzorku v % min.  85,00
obsah celkového dusíka N v mg/l    140
obsah celkového fosforu P v mg/l   160
obsah draslíka K v mg/l    180     
obsah častíc nad 20 mm v % max.   5,0
obsah molybdénu (Mo) v mg/kg sušiny   3,0 až 35
obsahuje stopové prvky (Mg, Mo, Cu, B, Fe, Mn, Zn) v nízkych koncentráciách
Obsah rizikových prvkov neprekračuje limity platné v SR p. vyhlášky MP - SR č. 26/2002 Z.z.

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Pri práci je potrebné dodržiavať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti. Pri práci nejedzte, nepijte a nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Po skončení práce si vždy starostlivo umyte ruky vodou a mydlom a pokožku rúk ošetrite regeneračným krémom.

Prvá pomoc:
Pri zasiahnutí očí ich vyplachujte prúdom čistej vody, pri náhodnom požití vypláchnite ústa a následne vypijte asi 0,5 l vody. Pri zasiahnutí pokožky ju umyte mydlom a opláchnite čistou vodou. Vo vážnejších prípadoch, pri požití a alergických reakciách vyhľadajte lekársku pomoc.

Podmienky skladovania:
Balený výrobok skladujte v pôvodných obaloch na miestach s vonkajšou vzdušnou vlhkosťou, oddelene od potravin a krmív. Uchovávajte mimo dosah detí.

Veľkosť balenia: 210l
Sposob likvidácie obalov: Obaly používajte výhradne k uvedenému účelu, potom ich doporučujeme odovzdať do organizovaného zberu druhotných surovín.
Doba použiteľnosti: 1 rok od dátumu výroby - pri dodržaní podmienok skladovania.

Táto webstránka používa súbory cookies Cookies sú malé textové súbory, ktoré používajú naše webové stránky a slúžia na prispôsobenie obsahu, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, môžu byť poskytnuté aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Táto webová stránka používa rôzne cookies. Niektoré sú nevyhnutné pre jej fungovanie, iné môžeme používať len s vaším súhlasom.