Poskytovanie informácii verejnosti týkajúce sa aktuálnych zákazov, obmedzení a fytosanitárnych predpisov EÚ.

pre získanie aktuálnych informácii kliknite na link https://www.uksup.sk/odbor-ochrany-rastlin